آیا صحبت کردن در مقابل جمع و این که نظر خودتان را بیان کنید
برای شما یک مشکل به حساب میاید و میخواهید از این وضعیت
خلاص شوید ؟

آیا علاقه دارید که بدون استرس در جمعها ظاهر شوید و ترس تان از
این موقعیتها از بین برود ؟

آیا در محل کار خود احساس میکنید که توانایی صحبت کردن در
جلسه های کاری باعث میشود که جایگاه تان رشد کند ولی این کار را به
دلیل ترس از صحبت کردن در مقابل جمع انجام نمیدهید ؟

آیا در یکی از دغدغه های شما این است که در کلاس درس بدون
دغدغه نظر خود را اعلام کنید ؟

آیا شغل شما به گونه ای است که با دانش اموزان یا دانش جویان ارتباط
دارید اما نمیتوانید به خوبی صحبت خود را ارائه کنید ؟

سخنرانی - یاسر کشاورزی

اگر پاسخ شما به یکی از سوالهای بالا مثبت باشد پیشنهاد میکنم که
این کتاب را مطالعه کنید و از راهکارهایی که در آن امده است برای
موفقیت خودتان استفاده کنید و ترس خود را از صحبت کردن مقابل جمع
از بین ببرید….

برای دانلود رایگان این کتاب نام و ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید.